frame 2 background frame 2 background mobile
Chiến binh tập kết - Nhận thưởng toàn server 0 Chiến binh CODM đã tập kết
  • giftname giftname giftname giftname
  • giftname giftname giftname giftname
  • giftname giftname giftname giftname
  • giftname giftname giftname giftname
  • giftname giftname giftname giftname
  • giftname giftname giftname giftname
Đăng ký ngay - Quay quà hot
Phiên bản mobile nối tiếp huyền thoại từ PC
  • Bản đồ huyền thoại - Đồ họa cực chất
  • Kỹ năng đặc biệt - Chiến thuật đột phá
  • Vũ khí đa dạng - Thiết kế chi tiết
  • Thi đấu công bằng - Kỹ năng quyết định